Onze groene partners

Vivara natuurbeschermingsproducten staat niet alleen in het behoud van de natuur. Door nauw samen te werken met verschillende natuurbeschermingsorganisaties, proberen we het leefmilieu van plant en dier te verbeteren. Van elk product dat wij verkopen gaat een deel van de opbrengst naar onze partners.

Vivara werkt samen met:

Vogelbescherming NederlandVogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland

Vivara en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Veel Vivara artikelen dragen het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze producten zijn allemaal vooraf getest op veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid. Dus van de beste kwaliteit en goedgekeurd door Vogelbescherming Nederland. Met de aankoop van Vivara producten profiteren niet alleen de vogels in de tuin, maar wordt ook het werk van Vogelbescherming Nederland financieel ondersteund.

Lees meer

NatuurmonumentenNatuurmonumenten

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 917.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Jaarlijks doneert Vivara een vast bedrag aan Natuurmonumenten om Nederland open en groen te houden, zodat we kunnen blijven genieten van de natuur. Samen hebben we een aantal producten ontwikkeld; planten van de rode lijst, inheemse bloembollen, bloemenzaden en insectenkastjes.

Lees meer

De VlinderstichtingDe Vlinderstichting

De Vlinderstichting

Sinds jaren heeft De Vlinderstichting een samenwerkingsverband met Vivara. De samenwerking is gericht op het onder de aandacht brengen en versterken van elkaars activiteiten en organisaties. Jaarlijks doneert Vivara een vast bedrag aan De Vlinderstichting.

Lees meer

Stichting Egelbescherming NederlandStichting Egelbescherming Nederland

Stichting Egelbescherming Nederland

Stichting Egelbescherming Nederland vangt zieke, ondervoede of anderszins hulpbehoevende egels op en verzorgt indien nodig een medische behandeling. Vivara heeft een samenwerkingsverband met Stichting Egelbescherming Nederland. De samenwerking heeft betrekking op het ontwikkelen van egelvriendelijke producten die Vivara in haar assortiment opneemt. Jaarlijks doneert Vivara een vast bedrag aan Stichting Egelbescherming Nederland.

Lees meer

Stichting Eekhoornopvang NederlandStichting Eekhoornopvang Nederland

Stichting Eekhoornopvang Nederland

Stichting Eekhoornopvang is het enige gespecialiseerde opvangcentrum in Nederland voor zieke, gewonde en (te) jonge eekhoorns. Vivara ontwikkelt eekhoornvriendelijke producten in samenwerking met de Stichting Eekhoornopvang. Tevens doneert Vivara jaarlijks een bedrag aan de Stichting Eekhoornopvang, zodat hulp geboden kan worden aan de eekhoorns.

Lees meer

Vogelbescherming logo

Vogelbescherming Nederland

Vivara en Vogelbescherming Nederland werken nauw samen om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Veel Vivara artikelen dragen het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze producten zijn allemaal vooraf getest op veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid. Dus van de beste kwaliteit en goedgekeurd door Vogelbescherming Nederland. Met de aankoop van Vivara producten profiteren niet alleen de vogels in de tuin, maar wordt ook het werk van Vogelbescherming Nederland financieel ondersteund.

Lees meer

Natruurmonumenten logo

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging met meer dan 917.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Jaarlijks doneert Vivara een vast bedrag aan Natuurmonumenten om Nederland open en groen te houden, zodat we kunnen blijven genieten van de natuur. Samen hebben we een aantal producten ontwikkeld; planten van de rode lijst, inheemse bloembollen, bloemenzaden en insectenkastjes.

Lees meer

Vlinderstichting logo

De Vlinderstichting

Sinds jaren heeft De Vlinderstichting een samenwerkingsverband met Vivara. De samenwerking is gericht op het onder de aandacht brengen en versterken van elkaars activiteiten en organisaties. Jaarlijks doneert Vivara een vast bedrag aan De Vlinderstichting.

Lees meer

Egelbescherming logo

Stichting Egelbescherming Nederland

Stichting Egelbescherming Nederland vangt zieke, ondervoede of anderszins hulpbehoevende egels op en verzorgt indien nodig een medische behandeling. Vivara heeft een samenwerkingsverband met Stichting Egelbescherming Nederland. De samenwerking heeft betrekking op het ontwikkelen van egelvriendelijke producten die Vivara in haar assortiment opneemt. Jaarlijks doneert Vivara een vast bedrag aan Stichting Egelbescherming Nederland.

Lees meer

Stichting Eekhoornopvang logo

Stichting Eekhoornopvang

Stichting Eekhoornopvang is het enige gespecialiseerde opvangcentrum in Nederland voor zieke, gewonde en (te) jonge eekhoorns. Vivara ontwikkelt eekhoornvriendelijke producten in samenwerking met de Stichting Eekhoornopvang. Tevens doneert Vivara jaarlijks een bedrag aan de Stichting Eekhoornopvang, zodat hulp geboden kan worden aan de eekhoorns.

Lees meer

Zoogdiervereniging logo

De Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging brengt mensen bij elkaar die actief kennis verzamelen, ontwikkelen en uitdragen, met als doel de actieve bescherming van zoogdieren en hun leefgebieden, zowel nationaal als internationaal. In samenwerking met de Zoogdiervereniging heeft Vivara een nieuwe serie vleermuizenkasten ontwikkeld die allemaal geschikt zijn voor een specifieke soort vleermuis.

Lees meer

Ravon logo

Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland

RAVON is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor de bescherming van de reptielen, amfibieën en vissen in Nederland. Vivara is één van de 2.000 donateurs die RAVON heeft. Vivara werkt samen met RAVON bij de ontwikkeling van diverse beschermingsproducten voor amfibieën zoals het paddenhuis, de kikkertrap en het reddingsplateau voor amfibieën.

Lees meer

IVN logo

IVN

IVN is een unieke organisatie die mensen betrekt bij natuur, milieu en landschap. Vivara werkt samen met IVN om de natuur- en milieueducatie te bevorderen. Deze samenwerking vindt plaats op zowel landelijk als lokaal niveau.

Lees meer

Sofon logo

Sovon

Sovon Vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Sovon kijkt daarbij naar de voor- of achteruitgang van vogels, en naar het hoe en waarom daarvan. De resultaten van de tellingen die Sovon organiseert vormen een basis voor het natuurbeleid en beheer in ons land. Ruim 8000 vrijwillige vogeltellers vormen de spil van organisatie. De samenwerking met Vivara is gericht op het versterken van onderzoek naar vogels. Zo zijn er in het Jaar van de Spreeuw 100 nestkasten van Vivara verspreid onder vrijwilligers, om het broedsucces van deze soort te onderzoeken.

Lees meer

Eendenkooi Stichting logo

De Eendenkooi Stichting

De Eendenkooi Stichting is (inter)nationaal en lokaal actief en is een kennis- en informatiepunt voor eendenkooien en het historische ambacht van de eendenkooiker. Vivara heeft een samenwerkingsverband met De Eendenkooi Stichting dat zich onder meer richt op de ontwikkeling van eendenkorven, waardoor eenden de beschikking hebben over een schuil- en broedgelegenheid. Vivara biedt deze eendenkorven aan in haar assortiment.

www.eendenkooi.net

Wildlife research logo

CJ / Vivara European Research

In 2005 zijn CJ WildBird Foods en Vivara Natuurbeschermingsproducten gestart met een nieuw project, European Research. Dit project heeft als doel de kwaliteit en de functionaliteit van zowel ons huidige assortiment als de nieuwe producten in de praktijk te testen.

In samenwerking met erkende natuurbeschermingsorganisaties en experts in heel Europa worden deze projecten uitgevoerd. Enkele deelnemende organisaties zijn Vogelbescherming Nederland, SOVON, Stichting Eekhoornopvang, Stichting Egelopvang, De Vlinderstichting, Limburgs Landschap, diverse IVN afdelingen, Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt België, BTO Engeland, Mammal Trust en Little owl Study group. De gegevens die door de research-groepen verzameld worden, geven ons inzicht in de werking van de producten en het gedrag van de dieren die hier gebruik van maken. Zo kunnen wij verbeteringen aanbrengen, nieuwe producten uitgebreid testen en optimaliseren voordat deze op de markt worden gebracht. Op deze manier bent u er zeker van hoogwaardige producten te kopen die perfect aansluiten bij de wensen/eisen van de dieren in uw tuin.

FSC logo FSC logo

Forest Stewardship Council®

Het FSC® logo geeft aan dat deze producten uitsluitend hout bevatten afkomstig uit goed beheerde bossen. Deze zijn onafhankelijk gecertificeerd in overeenstemming met de regels van het Forest Stewardship Council®.

FSC gecertificeerde producten zijn herkenbaar aan het FSC boom-logo.

Voor meer informatie, bekijk www.fsc.nl