Zoogdiervereniging

Logo Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging is een landelijke organisatie en zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden in Nederland. Naast de vele vrijwilligers en werkgroepen die actief zijn binnen de Zoogdiervereniging, is er het professionele bureau in Nijmegen.

In samenwerking met de Zoogdiervereniging heeft Vivara een nieuwe serie vleermuizenkasten ontwikkeld die allemaal geschikt zijn voor een specifieke soort vleermuis.

In het kader van het Jaar van de Steenmarter heeft de Zoogdiervereniging met Vivara een steenmarterkast ontwikkeld. Deze kast kan ingezet worden om er voor te zorgen dat een marter zich in uw tuin vestigt. Daarnaast kan de kast mogelijk ook dienen als alternatieve verblijfplaats voor steenmarters die overlast veroorzaken in gebouwen.

De Zoogdiervereniging verzamelt gegevens over alle in het wild levende zoogdieren in Nederland en zet zich in voor de bescherming van deze dieren. Ziet u een vleermuis, eekhoorn of egel? Geef dat dan aan ons door. Onze onderzoekers willen graag weten waar de zoogdieren allemaal voorkomen. Met de juiste gegevens kunnen we ons het beste inzetten voor een betere bescherming van zoogdieren in Nederland.

Meer informatie is te vinden op www.zoogdiervereniging.nl