RAVON

RAVON logo

RAVON zet zich in voor de bescherming van reptielen, amfibieën en vissen. Duizenden vrijwilligers worden ondersteund door professionele krachten op de landelijke kantoren in Nijmegen en Amsterdam. Naast directe ondersteuning van onze vrijwilligers geeft RAVON ook voorlichting, adviseert, voert onderzoek uit, beschermt soorten en hun leefgebieden, verzamelt verspreidingsgegevens en heeft drie landelijke meetnetten.

In 2018 heeft RAVON de samenwerkingsovereenkomst met Vivara wederom verlengd. We werken samen op het gebied van de ontwikkeling en promotie van producten voor in het wild levende dieren, met name die dieren waar RAVON zich voor inzet. Met deze samenwerking proberen wij de naamsbekendheid van elkaars organisaties te vergroten. Vivara ondersteunt diverse vrijwilligersactiviteiten van RAVON zoals het Hemelvaartweekend, het Vissenweekend, de vrijwilligers dag en de website Padden.nu.

Activiteitenkalender

Activiteit

Datum

info

RAVON dag 13 november 2021

Dit is het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Voor meer info zie Ravon website 

Amfibieën in je tuin

Amfibieën - gewone pad Kleurrijke tuinen zijn echte natuurparadijzen waar veel jonge dieren kunnen opgroeien. Het is niet moeilijk om uw tuin amfibievriendelijk in te richten. Zorg voor een tuinvijver of amfibieënpoeltje voor de voortplanting en maak rommelhoekjes die als schuilplaats kunnen dienen voor kikkers, padden en salamanders. Door het planten van besdragende struiken, vruchtdragende bomen en een variatie aan bloemen lok je insecten en zorg je voor voldoende voedsel. Amfibieën eten onder andere mieren, slakken en muggenlarven, en zijn dan ook goede natuurlijke bestrijders voor in jouw tuin.

Meer informatie: www.ravon.nl

Hulp onderweg voor amfibieën

Tijdens de voorjaarstrek zijn amfibieën kwetsbaar. Vele vrijwilligers bieden de helpende hand om te voorkomen dat ze massaal worden overreden. Ook jij kunt helpen, want in het voorjaar vallen veel amfibieën in straatkolken, meter- en kelderputten, kunstmatige vijvers met te steile randen en zwembaden. Als ze erin tuimelen kunnen ze weinig anders doen dan hun dood afwachten. Soms met tientallen tegelijk. Maar dat laten we niet langer gebeuren!

In samenwerking met Vivara is er nu een oplossing ontwikkeld en met succes getest: de kikkertrap. Bekijk de kikkertrap hier.

Meer informatie: www.padden.nu