Vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland logo

Vivara werkt nauw samen met Vogelbescherming Nederland, onder meer om de leefomstandigheden van vogels in onze directe omgeving te verbeteren. Directeur van Vogelbescherming Nederland Floris van Hest licht de samenwerking toe:

“Vogelbescherming werkt continu aan het veiligstellen van leefgebieden voor alle vogels. Samen met andere natuurorganisaties, vrijwilligers, bedrijven zoals Vivara en natuurlijk met u! Want samen kunnen we onze kwetsbare natuur behouden, of het nu dicht bij huis is of in grootschalige natuurgebieden. Met de producten van Vivara maakt u van uw eigen tuin of erf een waar vogelparadijs en u helpt de vogels aan een geschikt leefgebied. Hartelijk dank daarvoor!”

Veel Vivara producten dragen het logo van Vogelbescherming Nederland. Deze zijn getest op veiligheid, effectiviteit en duurzaamheid: ze zijn dus van de beste kwaliteit. Daarnaast steunt u met elke aankoop bij Vivara het werk van Vogelbescherming Nederland met een financiële bijdrage.

Meer informatie is te vinden op http://www.vogelbescherming.nl.

Vogelbescherming