Vlinderstichting

De Vlinderstichting logo

Vlinders hebben het moeilijk in Nederland, en hun aantallen nemen af. Wij als Vlinderstichting maken ons sterk voor het behoud van vlinders en libellen in Nederland en de rest van Europa. Met alle verzamelde informatie zijn wij inmiddels deskundig op dit gebied. Om de vlinderpopulatie in stand te houden, geven wij u graag wat tips waardoor u met een paar slimme aanpassingen uw tuin vlindervriendelijk kunt maken.

Voedselplanten

Het vlindervriendelijk maken van uw tuin begint bij de planten. Voor een vlindervriendelijke tuin zijn 2 typen planten nodig: voedselplanten voor rupsen en nectarplanten voor vlinders. Insecten leven van nectar. Het is hun brandstof: ze hebben het nodig om te kunnen vliegen en eitjes te leggen, van levensbelang dus! Smaken verschillen: hoe meer verschillende nectarplanten in de tuin, hoe meer vlinders, bijen, hommels en zweefvliegen zich zullen laten zien.

Elk seizoen een plant

De eerste vlinders die in het voorjaar uit hun schuilplaats tevoorschijn komen, hebben honger na een lange winter. Vroege bloeiers zijn dan belangrijk, zodat ze direct voedsel kunnen vinden. In de zomer is een tuin vol nectar een goede voedselbron. Voordat vlinders in het najaar in rust gaan, zorgen ze ervoor dat ze veel voedsel opslaan. Najaarsbloeiers zijn van levensbelang voor vlinders!

Door Vlinderstichting aanbevolen planten:

Titia Wolterbeek De Vlinderstichting

Tips voor meer vlinders in de tuin

Laat brandnetels staan. Rupsen van verschillende vlindersoorten leven er uitsluitend van. Creeër kruidenhoekjes en een warme beschutte plaats, vlinders en bijen zijn er gek op. Laat uitgebloeide planten staan en zorg voor wintergroen, ze vormen een overwinteringsplek voor veel insecten, egels en vogels.

De nauwe samenwerking die we als Vlinderstichting met Vivara hebben heeft niet alleen geresulteerd in een grote collectie planten, maar ook vlinderkasten en boeken over vlinders zijn in het assortiment van Vivara opgenomen. En zoals met alle producten van Vivara gaat ook bij deze artikelen een deel van de opbrengst naar De Vlinderstichting.

Titia Wolterbeek
Directeur De Vlinderstichting


Meer informatie?