Watervleermuis

Watervleermuis

De vacht van de watervleermuis (Myotis daubentonii) is aan de bovenkant grijsbruin tot bronskleurig en op de buik zilvergrijs. Hij heeft vrij korte oren met een kort oordeksel. De snuit en neus zijn rozebruin, de vlieghuid is donker grijsbruin. De achterpoten zijn groot met lange borstelharen en opvallend dikke tenen.

Bekijk al onze vleermuis producten  

Grootte

4 tot 5 cm, vleugelspanwijdte: 25 cm

Habitat

Een inheemse vleermuissoort die in Europa en in Azië voorkomt. De dieren houden zich vooral op in open bebost terrein in de buurt van water. In de zomer verblijven de watervleermuizen vaak in boomholtes; in de winter in ondergrondse, vochtige holen.

Nest

Vrouwtjes-vleermuizen vormen in het voorjaar kraamkolonies van tientallen (soms honderden) dieren. Als kraamkamer dienen voornamelijk spleten en gaten in holle bomen, vaak oude spechtholtes. In deze tijd leven de mannetjes alleen of in kleine groepjes. Bekijk onze vleermuiskasten voor de watervleermuis.

Jongen

In de 2e helft van juni worden de jongen geboren. Het is meestal één jong (zelden twee), die blind en naakt ter wereld komt. Het jong wordt gezoogd tot dat het na 6 weken zelf vliegen en jagen kan.

Voedsel

Meestal muggen, maar ook nachtvlinders en andere vliegende insecten. Ze jagen vaak vlak boven het water en vangen daar hun prooi uit de lucht met de bek, de vleugels of de staartvlieghuid. Ze pakken ook beestjes van het wateroppervlak af met hun poten.

Klank

De ultrasone pulsen die ze uitzenden zijn hoge tonen die niet waarneembaar zijn door het menselijk gehoor. Soms ook hoorbare geluiden, zoals vlieggeluiden en een fijn, krassend geluid uit vleermuiskasten.

Karakteristieke kenmerken

  • De watervleermuis heeft naar verhouding grote voeten met uitgespreide tenen.
  • Hij jaagt met een snelle vlucht op een hoogte van ongeveer 20 tot 50 cm boven het water.
  • Ze vangen een enorm aantal aan muggen. Een watervleermuis eet per nacht ongeveer 3000-4000 dansmuggen!

Bekijk al onze vleermuis producten