Gewone dwergvleermuis

Gewone dwergvleermuis

De vacht van de dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) is overwegend donkerbruin, de buik geelbruin tot grijsbruin. De dwergvleermuis heeft korte oren en kleine zwarte ogen.

Bekijk al onze vleermuis producten  

In de vroege avondschemering vliegt de dwergvleermuis uit en gaat op zoek naar eten. Zoals alle vleermuizen gebruikt hij ter oriëntatie en voor het vangen van insecten een speciaal orgaan: de echosonar. Hiermee zendt de vleermuis ultrasone pulsen uit en de terugkerende echo wordt met de oren opgevangen. In plaats van te zien, hóren ze hun omgeving.

Grootte

ca. 4,5 cm, vleugelspanwijdte: 25 cm

Habitat

Bijna heel Europa. In de zomer: scheuren in muren, nauwe spleten tussen schroten en andere wandbekleding en luiken aan gebouwen. Ook vleermuizenkasten worden graag aangenomen. In de winter: in spouwmuren, onder dakpannen, achter betimmering en daklijsten

Nest

Vanaf mei worden in Nederland kraamkolonies gevonden in gebouwen, in spouwmuren, achter betimmering en daklijsten, of onder dakpannen. Hier baren zij hun jongen. In deze tijd leven de mannetjes apart. Bekijk onze vleermuiskasten voor de gewone dwergvleermuis

Jongen

Midden juni, begin juli worden een tot twee jongen geboren die blind en naakt ter wereld komen. Meestal zijn het tweelingen. De nieuwgeborenen zijn ongeveer zo groot als een hommel. Na ongeveer 3-4 weken zijn ze groot genoeg om uit te vliegen

Voedsel

Vooral muggen, kleine torren, schietmotten, motten en andere vliegende insecten. Dwergvleermuizen jagen in de beschutting van bebouwde omgeving en bijvoorbeeld langs straatlantaarns

Klank

Bij gevaar een schril gejammer, uit vleermuiskasten vaak een vaag gefluister. De ultrasone pulsen die ze uitzenden zijn hoge tonen die niet waarneembaar zijn door het menselijk gehoor.

Karakteristieke kenmerken

De dwergvleermuis onderscheidt zich vooral van andere vleermuissoorten door zijn geringe formaat. Daarnaast is het een typische bewoner van kieren en gaten in gebouwen.

De dwergvleermuis is beschermd. Een bedreiging vormt vooral de inzet van insecticiden, wat voor voedselschaarste zorgt. Ook renoveringsmaatregelen, waardoor steeds minder geschikte nestplaatsen overblijven. U kunt deze dieren helpen door een vleermuizenkast aan uw huis op te hangen.

Bekijk al onze vleermuis producten