Voortgang broedseizoen 2017

April 2017 - Het broedseizoen is al enkele weken in volle gang. In maart legden de eerste koolmezen, pimpelmezen en boomklevers eieren en inmiddels zijn er al wat jongen geboren. De bonte vliegenvanger zal naar verwachting eind april zijn eerste eieren leggen. Vorig jaar verliep het broedseizoen dramatisch. We zijn benieuwd hoe het er nu voor staat. Specialist nestkastmonitoring Leo Ballering praatte ons bij.

Voortgang broedseizoen

Afgelopen jaar is er bij NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) veel informatie over nestkasten binnengekomen. De lente kwam vorig jaar laat op gang, maar eindigde warm. Dit resulteerde in een laag broedsucces en een recordverkleining van de legselgroottes van mezen.

Koolmees

Voor koolmezen werden meer dan 6.000 legsels met ruim 40.000 eieren gemeld. In totaal zijn er iets meer dan 26.000 eieren uitgekomen en jongen uitgevlogen, dit kwam neer op een broedsucces van 64,9% bij de koolmezen. Dit percentage is zeer laag vergeleken met voorgaande jaren. Ook de gemiddelde legselgrootte bereikte met net boven de 7 een dramatisch dieptepunt vorig jaar, het laagste sinds de start van de metingen in 1980. Het gemiddelde was jarenlang stabiel op 8,5.

Pimpelmees

Ook over de pimpelmees zijn veel gegevens bekend. Er werden 3.124 legsel gemonitord met in totaal 26.232 eieren. Het uiteindelijk broedsucces was met 69,8%, iets hoger dan dat van de koolmees. Desondanks is de legselgrootte bij de pimpelmees ook flink afgenomen, vorig jaar was de gemiddelde legselgrootte 8,4 eieren. Van 1982 tot en met 2012 lag dit gemiddelde op 10,2 eieren.

Bonte vliegenvanger

Van de bonte vliegenvanger werden 1.772 legsels met 10.017 eieren gemeld. Met een gemiddelde legselgrootte van 5,7 eieren was het broedsucces 75,9% . Ook over andere vogelsoorten, zoals de roodborst, huismus en grote bonte specht kwamen meldingen binnen, maar het aantal was met respectievelijk 44, 36 en 15 legsels te klein en niet representatief genoeg.

Huidige broedseizoen

Afgelopen winter is uitstekend geweest voor broedvogels. Er waren veel beukennootjes te vinden en het weer was overwegend zacht. Doordat de koolmezen, pimpelmezen en boomklevers sterk uit de winter zijn gekomen en het al vroeg in het jaar warm was, kwamen de nestbouw en leg vroeg op gang. Op dit moment is de legselgrootte vergelijkbaar met enkele jaren geleden. Dus voor de koolmees rond de 8,5 eieren en voor de pimpelmees 10 tot 12. Voor de reeds uitgekomen mezenjongen ziet de toekomst er echter niet rooskleurig uit. De afgelopen weken was het zeer koud met meerdere malen nachtvorst, op sommige plaatsen tot -10 graden. Door deze koude weken komt de ontwikkeling van de rups, het primaire dieet van de jonge kool- en pimpelmezen, niet op gang. Waarschijnlijk zullen de mezenjongen het daarom niet redden en zal het broedsucces dit jaar wederom laag uitvallen. De eerste eieren van de bonte vliegenvanger worden een dezer dagen gelegd. Gezien de lage temperaturen stellen de vogels dit mogelijk met legpauzes en broedstops enige tijd uit.

De komende weken zal meer duidelijk worden over het succes van dit broedseizoen. Laten we hopen dat de warme, zonnige dagen niet te lang op zich laten wachten!

U kunt de vogels in deze tijd van het jaar helpen door eiwit rijk voedsel met extra calcium aan te bieden. De volgende Vivara-producten zijn eiwitrijk: Hi-energy Suprême, Premium vetvoer met meelwormen, Premium Vitaalmix, Pindacakes en Vetblokken met meelwormen.