Kuifmees

Kuifmees

De kuifmees (Parus christatus) is even groot als de pimpelmees. Zijn bovenzijde is bruin en zijn onderzijde is witachtige met bruinige flanken. Er is sprake van een zwart-witte tekening op het gezicht. Zijn zwart-wit getekende kuif is het meest opvallende aan deze vogel.

Bekijk al onze kuifmees producten  

Grootte

Met zijn 11, 5 cm lengte is hij kleiner dan de huismus.

Gewicht

10 - 13 gram

Habitat

Het is een talrijke broedvogel in naaldbossen. Ze komen soms ook voor in groepen naaldbomen in grotendeels loofbos en parken. Het is een standvogel.

Nest

Zijn nest wordt gemaakt van mos en korstmos. Hij bekleedt deze met wol en haren. De kuifmees nestelt in zelfgehakte holen in heel zacht of vermolmd hout. Bekijk onze nestkasten voor kuifmezen.

Jongen

Tussen april-juni 1 à 2 broedsels; per legsel 4 tot 8 witte eieren met roodachtige vlekjes. Zelden 9 tot 10 eieren.

Voedsel

In de zomer eet de kuifmees insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine dieren. In het najaar worden er vooral zaden gegeten van naaldbomen. Bekijk ons voedsel voor kuifmezen.

Klank

De kuifmees roept zeer karakteristiek en snorrend 'tsjuurrr', wat vaak vooraf wordt gegaan door een fijn 'tsiet'. De zang is rollend zoals in 'sie-sie-truulluul-truulluul'.

Karakteristieke kenmerken

De kuifmees is een bijna endemische Europeaan: dat betekent dat de verspreiding vrijwel beperkt is tot Europa. Een zeldzaamheid in de vogelwereld. Net als de prachtige nonchalante kuif, die bij opwinding zo mogelijk nóg verder wordt opgezet. Kuifmezen zijn nogal territoriale vogels die het gehele jaar in hun broedgebied verblijven. Alleen jonge vogels vormen in de winter zwervende groepjes. In het voorjaar zoeken ze alsnog een eigen territorium, waar ze de rest van hun leven zullen blijven. De kuifmees heeft vijanden in de vogelwereld: spechten zijn dol op mezeneieren en schromen niet een nestje kuifmezen op te peuzelen. Kuifmezen houden van bossen waarin dennen (Pinus-soorten) overheersen.

Bekijk al onze kuifmees producten