Koekoek

Koekoek

Het koekoek (Cuculus Canorus) mannetje heeft een blauwgrijze kop en bovenborst, van onderen lichtgrijs en voorzien van donkere dwarsbanden. Alleen bij het vrouwtje kan naast deze grijze ook nog een rossige kleurvorm voorkomen, hierbij is de bovenzijde roestbruin en het verenkleed van boven en onderen gebandeerd. Een jonge vogel kan worden herkend aan een witte vlek in de nek. De koekoek heeft een lange staart bezet met witte vlekken en spitse vleugels. De iris en de snavelbasis zijn helgeel bij het mannetje en lichtbruin bij het vrouwtje.

Grootte

De koekoek is 32 - 34 cm groot, ongeveer zo groot als een duif.

Habitat

In Europa komt de koekoek bijna overal voor. Hij bewoont parkachtige landschappen (loof- en naaldbossen), het duinengebied langs de zee, moerassen met bomen en struiken, maar ook steden met veel parken.

Nest

Het broedseizoen is van mei tot juli. De koekoek laat het broeden en grootbrengen van de jongen over aan andere vogels (waardvogels). Deze broedparasiet steelt een ei uit een nest, daarna wordt snel het eigen ei in dit nest gelegd.

Jongen

Het vrouwtje legt 10 tot 25 eieren (in ieder nest meestal slechts één ei) per broedseizoen.

Voedsel

Hij voedt zich met insecten. In het bijzonder lust hij harige rupsen, maar ook kevers, sprinkhanen en libellen.

Klank

De koekoek roept zijn eigen naam. Vanaf een hoge zitplaats roept het mannetje luid en kort: "oe-hoe". Het vrouwtje laat soms een trillerig geluid horen: "srii srii".

Karakteristieke kenmerken

De koekoek is weliswaar een schuwe vogel die je zelden te zien krijgt, toch kent iedereen hem. Zijn luide roep, waaraan hij zijn naam dankt, is kenmerkend maar ook zijn broedgedrag is bijzonder. De koekoek broedt namelijk niet zelf, de eieren worden gelegd in een nest van een andere soort, de zogenaamde waardvogels. Dit zijn meestal de graspieper, heggenmus, rietzanger, witte kwikstaart en gekraagde roodstaart. Het bestand van de koekoek is sterk afhankelijk van de aantallen waardvogels. In veel landen is een teruggang van de koekoek vastgesteld en hij staat als kwetsbaar op de Nederlandse Rode Lijst. De koekoek is een trekvogel die grote afstanden aflegt en bij ons in de tweede helft van april aankomt. In augustus vliegt de koekoek alweer terug naar zijn winterkwartier, dat zich in Afrika bevindt.Vooral bekend door de opvallende roep van het mannetje en vanwege het feit dat het vrouwtje haar eieren in nesten van andere vogelsoorten legt.