Grauwe Klauwier

Grauwe Klauwier

De grauwe klauwier (Lanius collurio) behoort tot de kleinste Europese klauwieren. In Nederland is deze zangvogel een schaarse broedvogel. De naam ‘klauwier’ slaat op de manier waarop hij een voorraadje prooidieren verzamelt, namelijk door zijn gevangen prooi aan doorntakken of prikkeldraad op te hangen. Volgens een oude sage doodt hij eerst negen prooien voor hij gaat eten. Zijn bijnaam is dan ook Negendoder. Door een gebrek aan grote insecten is de populatie flink afgenomen. De grauwe klauwier staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Uiterlijke kenmerken

Met zijn grijze kop, de roodbruine rug en de zwarte oogstreep is het mannetje van de grauwe klauwier een opvallende en goed herkenbare verschijning. Bij de pop is de streep bruin en de rug is veel fletser. De onderzijde bij het mannetje is witachtig met een vleugje roze, het vrouwtje heeft een lichte bruin geschubde onderzijde. Zijn snavel is puntig en scherp en hij heeft poten met scherpe nagels

Grootte

16 tot 18 cm, kleiner dan de spreeuw.

Habitat

Hij leeft in West-Europa van ongeveer mei t/m september. In de winter verblijft de vogel in Afrika. Hij is een bewoner van open landschappen met doornige struiken, licht beboste open terreinen, zandige streken en heidevelden.

Nest

Hij bouwt zijn nest goed verborgen in dicht struikgewas. De nestkom van gevlochten gras en mos wordt van binnen met pluisjes en veertjes bekleed.

Jongen

De grauwe klauwier brengt jaarlijks slechts één broedsel groot. Het legsel bestaat uit 4 tot 6 eieren die na 15 dagen uitkomen. Na 16 dagen vliegen de jongen uit en ze worden dan nog 2 tot 3 weken gevoerd door beide ouders.

Voedsel

Behalve grote insecten zoals kevers, bijen en hommels, eet hij ook hagedissen, kikkers en jonge vogels. De grauwe klauwier jaagt vanuit uitzichtpunten zoals de topjes van boompjes, struiken, hekken of telefoondraden.

Klank

Hij heeft een enigszins krijsende roep. De zang is zacht met krassende tonen. Hij imiteert vaak andere zangvogels.

Karakteristieke kenmerken

  • Het is de kleinste Europese klauwier.
  • Het mannetje is goed te herkennen aan zijn zwarte ‘roversmasker’.
  • Het opspiezen van zijn prooi om het tijdelijk ‘op te slaan’ als voedselvoorraad.