Glanskop

Glanskop

De Glanskop (Parus palustris) is evengroot als de pimpelmees. Zijn bovenzijde is bruin-grijs en zijn kop lijkt klein. Zijn zwarte kopkap rijkt minder ver naar achteren dan bij de Matkop. Er is meestal geen sprake van een lichte armpenbaan op de gesloten vleugel. De glanskop heeft een glanzende zwarte kopkap en een kleinere zwarte bef dan de matkopmees.

Bekijk al onze glanskop producten  

Grootte

Met zijn 12 cm even groot als de pimpelmees. Zijn spanwijdte bedraagt 19 cm.

Gewicht

9 tot 12 gram

Habitat

Het is een talrijke standvogel in loofbossen en gemengde bossen met veel struiken, parken en grotere tuinen met bomen en struiken. Het is een frequentere bezoeker van voedertafels dan de Matkop.

Nest

Er wordt een nest gemaakt van mos, haren en veren in boomholen, andere natuurlijke holen of nestkasten. Bekijk onze nestkast voor de glanskop.

Jongen

De glanskop broedt in april-mei met 1 broedsel en legt 7 tot 8 witte eieren met een paar roodbruine vlekjes.

Voedsel

De glanskop eet insecten, insectenlarven, spinnen en andere kleine dieren. Vanaf de late zomer eet hij ook zaden. Als er een goed zadenaanbod is maakt hij een voorraad aan in schorsspleten. Bekijk ons vogelvoer voor de glanskop.

Klank

De gewoonste roep is kort, explosief 'tsie dèh' of 'pietsjèh', soms langer 'pietsjèh, dèh dèh dèh dèt'. Vergeleken met de matkopmees is de 'dèh'-klank kort. Zijn zang is een snelle herhaling van tonen, sneller dan van de matkop.

Karakteristieke kenmerken

De glanskop en de matkop is lange tijd als een enkele soort beschouwd, omdat ze erg sterk op elkaar lijken. Het onderscheid zit hem in de zang en waar de vogelsoort zich voornamelijk ophoudt. Terwijl de glanskop in bossen, heggen en oude tuinen voorkomt, is de de matkop te vinden in wilgen en berken op moerassige grond.

Glanskoppen bezoeken voedertafels en eten dan zaden. Soms nestelen ze in gesloten nestkasten. Kasten voor pimpelmezen zijn ook geschikt voor glanskoppen, mits ze laag boven de grond worden geplaatst. Soms nestelen ze in kasten die met zacht materiaal is gevuld. Ze hakken dan zelf de ruimte uit.

Bekijk al onze glanskop producten