Bonte Vliegenvanger

Bonte vliegenvanger

De bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) is kleiner dan de huismus. Het mannetje is in de zomer meestal opvallend zwart-wit, maar de kleur kan verschillen en sommige mannetjes zijn meer grijsbruin met wit. Zo lijken ze sprekend op het vrouwtje, maar ze hebben bijna altijd witte vlekjes op het voorhoofd. De meeste vrouwtjes zijn in broedkleed van boven niet zwart maar donkerbruin. De mannetjes zijn in het najaar bruin met een kleinere witachtige vleugeltekening. Door de opvallende, witte vleugelstreep en tertialranden is hij gemakkelijk te onderscheiden van de grauwe vliegenvanger.

Bekijk al onze bonte vliegenvanger producten  

Grootte

De bonte vliegenvanger is met zijn 13 cm iets kleiner dan de 14 cm grote grauwe vliegenvanger. Zijn spanwijdte is 21 tot 24 cm.

Gewicht

9-15 gram

Habitat

De bonte vliegenvanger broedt vooral in loofbossen, gemengde bossen, parken en grote tuinen. Hij overwintert in Afrika.

Nest

Hij nestelt in boomholen maar in Midden- en West-Europa vaak in nestkasten. Het komt voor dat het mannetje met 2 vrouwtjes paart. Bekijk onze nestkasten voor de bonte vliegenvanger.

Jongen

Hij broedt in mei-juni en heeft 1 broedsel van 6 à 7 bleekblauwe eieren. Het vrouwtje bebroedt de eieren gedurende 13 tot 15 dagen. De jongen vliegen 14 tot 17 dagen na uitkomen uit. Ruim een week later zijn ze zelfstandig

Voedsel

Hij eet insecten maar in het najaar ook bessen. Bekijk ons voer voor de bonte vliegenvanger.

Klank

Hij roept kort 'wiet' en dit met onregelmatige tussenpozen. Veel harder en korter dan de roep van de withalsvliegenvanger. Zijn zang bestaat uit verschillende strofen, u kunt hierbij denken aan de gekraagde roodstaart.

Karakteristieke kenmerken

Bonte vliegenvangers zijn holenbroeders en in Nederland broeden ze vrijwel uitsluitend in nestkasten. De soort overwintert in Afrika. De mannetjes gaan het eerst terug om een geschikte nestlocatie te vinden. Als ze terugkomen naar Nederland zijn de nestkasten vaak al bezet door mezen. Soms volgt er tussen de soorten een gevecht van leven en dood om de nestkast. Door het ophangen van meer nestkasten is de bonte vliegenvanger zichtbaar toegenomen. Een mannetje verleidt een vrouwtje om zijn nest te gebruiken door te zingen en te baltsen. De kwaliteit van de locatie is voor het vrouwtje doorslaggevend bij het uitzoeken van een partner.

Bekijk al onze bonte vliegenvanger producten