Opvallen of onzichtbaar zijn?

Een bericht van Nico de Haan

Nico de Haan

Opvallen of onzichtbaar zijn? Dat is een keuze die veel vogels lijken te maken. Of je wilt opvallen heeft te maken met de manier waarop je leeft, voedsel zoekt en de rol die je in het vogelleven is toebedeeld.

De mannetjes zien er over het algemeen bont gekleurd uit. Behalve veel lawaai maken door te zingen of te roepen tijdens de baltstijd willen ze vooral ook heel erg opvallen in hun woongebied. Ze dansen en springen soms zelfs in het rond en showen hun kleurenpracht. Manlijke soortgenoten worden daardoor afgeschrikt en vrouwtjes juist aangetrokken. Die vrouwtjes zijn over het algemeen juist zo bruin, grijs en onopvallend mogelijk, omdat ze straks een paar weken stil op het nest moeten gaan zitten. Dat nest moet vooral geheim blijven voor allerlei roofgespuis en het is dus zaak niet op te vallen.

Een wilde eendenvrouw op haar nest zie je pas als je er bijna bovenop stapt en aan een houtsnip of nachtzwaluw loop je al helemaal zo voorbij, zij zijn letterlijk onzichtbaar door de goede camouflagekleuren. Maar ook vogels met zeer opvallende kleuren zie je soms makkelijk over het hoofd. De prachtig geel en zwart gekleurde wielewaal valt helemaal niet op in het lichte bladerdak met gele zonnevlekken. Er zijn ook vogels die door een bepaalde houding aan te nemen wegvallen tegen de achtergrond. De roerdomp, die in het rietland leeft, strekt bij onraad zijn nek. Hij gaat dan in de paalstand staan en lijkt dan spreken op een bosje oud riet. Maar ik heb ook wel eens een roerdomp gezien die midden in een groen weiland in de paalstand schoot en zo juist extra opviel…