Ijsvogel flitst voorbij

Een bericht van Nico de Haan

Nico de Haan

‘Daar ging een ijsvogel!’ Een ijsvogel zie je meestal maar een paar seconden. Razendsnel scheren ze laag over het water, vaak heftig ‘tie-tie-tie’ roepend en u heeft echt geluk als ze halt houden om, al helikopterend in het water beneden, naar visjes te speuren. Een korte plons, waarbij de ijsvogel soms geheel onder water verdwijnt, en weg zijn ze weer, al dan niet met een visje in de bek.

Ze jagen vooral op kleine visjes met mooie namen zoals elritsen en grondels, in helder en ondiep water. We hebben een pittige winter achter de rug en dat heeft de ijsvogelstand toch wel wat doen afnemen. Tijdens strenge winters werd het voor de ijsvogels steeds moeilijker visjes te vangen, omdat veel van de snelstromende beken die ook bij strenge vorst open bleven, werden gekanaliseerd. Gelukkig is er, gestimuleerd door Vogelbescherming Nederland, op veel plaatsen hard gewerkt aan het beekherstel. Rechtgetrokken beken mogen weer kronkelen, worden weer visrijker en in de uitgesleten oevers kunnen de ijsvogels hun nest uitgraven.

Als u een ijsvogel heeft gezien weet u dat meestal wel zeker. Er is geen andere vogel die zulke schitterende blauwe en rode kleuren in zijn verenpak heeft. Ze zijn niet zo groot als ze op sommige posters lijken. Een ijsvogel is ongeveer net zo groot als een spreeuw, waarbij de forse snavel ongeveer een derde van de lichaamslengte bedraagt! Er broeden nu toch nog wel honderden ijsvogelpaartjes in ons land. Dus let goed op tijdens uw wandeltochten langs snelstromende beken Ze wonen overigens niet alleen in de buurt van snel stromend water. Ook de vijvers van de landgoederen bieden uitstekende waarnemingskansen en ze broeden tegenwoordig zelfs midden in de stad, als er maar grote vijvers zijn! De "tuintrek' is in volle gang en dat heeft de sperwer ook opgemerkt. Ze staken de vermoeiende jacht op schuwe merels en vinken in de bossen en komen bij u op bezoek in de achtertuin. In het bos wordt het stiller en in de dorps- en stadstuintjes steeds drukker. Af en toe breekt er paniek uit onder het tuinvogelvolk.Lees meer over de ijsvogel.