Mijn persoonlijke Top 5 van Vivara vogelvoer

door prof. dr. Martin Kraft, Marburg

Een goede voederplaats in de herfst en winter bevat verschillende voedersystemen: voedersilo's, -tafels en –huisjes. Plaats de voedersystemen op een beschutte plek, het liefst buiten bereik van katten en andere rovers. Zorg dat er open aanvliegroutes en struiken in de buurt zijn. Zorg met name bij voer dat u op of dichtbij de grond aanbiedt, dat de vogels makkelijk kunnen vluchten bij gevaar. In de late herfst is het aanbieden van koolhydraatrijke vruchten en bessen van belang. In hartje winter kunt u het beste vetproducten als energiebron aanbieden.

Mijn persoonlijke top 5 van Vivara vogelvoer

  1. Pindacakes en vetbollen
  2. Premium pinda's
  3. Hi-energy mix
  4. Vetblok met meelwormen
  5. Vetblok met bessen

Pindacakes en vetbollen

Beide producten bestaan uit vet van hoge kwaliteit gemengd met zaden, vruchten of gedroogde insecten. Daarmee bieden ze een uitgebalanceerde bron van calorieën voor uw tuinvogels. Vetbollen kunt u het beste in de Vivara vetbollenkrans aanbieden, zodat eekhoorns, kauwen en eksters er niet mee vandoor gaan. Ook pindacakes zijn op beschutte plekken op te hangen. De pindacakes en vetbollen trekken niet alleen spechten aan, maar ook de kleurrijke gaai en intelligente kauw, roodborstjes en heggenmussen, boomklevers en –kruipers, groepen spreeuwen en ringmussen en diverse mezen en vinkachtigen. De restjes die op de grond vallen worden niet zelden gegeten door nijlganzen, wilde eenden, fazanten, patrijzen, meerkoeten, Turkse tortels, hout- en holenduiven. Zo biedt het aanbieden van pindacakes en vetbollen de perfecte mogelijkheid om verschillende soorten vogels te bestuderen.

Premium pinda's

Pinda's zijn een delicatesse voor vogels zoals spechten, gaaien, staartmezen, boomklevers, alle soorten echte mezen, ring- en huismussen, vinken en geelgorzen. Dit omdat ze een hoog olie- en eiwitgehalte hebben. Soms begeven ook kauwen, raven en roeken zich naar de voederplaats om een aantal pinda's mee te pikken.

Hi-energy mix

Deze mix bevat zwarte zonnebloempitten, zonnebloemkernen, gehakte pinda's, gebroken mais, gierst en havermout. Daarmee is Hi-energy mix in de vroege winter perfect voer voor roodborstjes, merels en andere lijsters, heggenmus, mezen, mussen, vinken en geelgorzen.

Vetblok met meelwormen

Deze bijzonder delicate mix van vet met meelwormen is bij veel vogelsoorten populair. Bied deze vetblokken echter altijd aan in vetblokhouders, zodat rovers er niet mee vandoor gaan. Naast mezen, spreeuwen, mussen en vinken, kunt u in de herfst soms zelfs een gekraagde of zwarte roodstaart, tapuit, fitis, tjiftjaf, zwartkop, braamsluiper of grasmus van dit vetblok zien snoepen.

Vetblok met bessen

Dit vetblok is, zeker in de late zomer en herfst, zeer geschikt voor spechten, roodborstjes, merels en andere lijsters, boszangers, heggenmussen en mezen.

Bekijk al het Vivara vogelvoer