Aanstaande zaterdag en zondag Egelweekend 2017

Geef je egelwaarnemingen door!

September 2017 - Aanstaande zaterdag en zondag, 16 en 17 september, vindt het Egelweekend 2017 plaats. Tijdens dit Egelweekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Doe je ook mee?

egelweekend 2017

De Zoogdiervereniging wil met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een aardig beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit voorgaande jaren er nog steeds?

Levend en dood
Het gaat om alle egels die in 2017 zijn gezien. Dat mag dus ook van eerder dit jaar zijn. Niet alleen de egels in je eigen tuin, maar ook die je tijdens een wandeling tegen kwam. Het kan daarbij gaan om ontmoetingen met levende egels, maar ook dode exemplaren kunnen worden gemeld.

Egelpopulatie stabiel
Uit tellingen die de Zoogdiervereniging samen met SOVON organiseert, blijkt dat de egelpopulatie over de periode 1994-2016 stabiel is. Wel is de populatie na een piek in 2008 sterk afgenomen met een dieptepunt in 2014. Waarschijnlijk speelt daarbij de lange winter van 2012/2013 een rol. In 2015 heeft de populatie zich nauwelijks hersteld, maar in 2016 was er sprake van herstel van de populatie. Door het natte weer van de afgelopen weken zijn er veel slakken en insecten wat gunstig is voor de jonge egels omdat er dan voldoende voedsel is. De Zoogdiervereniging en SOVON zijn dan ook benieuwd of het herstel doorzet en er dit jaar meer egels worden gemeld. Ook jouw waarnemingen zijn dus van groot belang!

Twee tot tien jongen
De paartijd van egels duurt van mei tot en met augustus. Het paren kan enkele uren duren en na vijf weken komen twee tot tien jongen tevoorschijn. De jongen verblijven de eerste drie weken in het nest, waarna ze op verkenning gaan met hun moeder. Als de jonge egels eenmaal 6 weken oud zijn, verlaat moeder het nest en maakt een nieuw nest voor zichzelf. De egels maken zich hierna klaar voor de winterslaap die in december begint. Ze proppen zich vol en maken een verblijfplaats van gedroogde bladeren, gras en mos. Egels zijn echte nachtdieren en zijn daardoor overdag niet snel te vinden. ’s Nachts legt een egel een paar kilometer af op zoek naar eten. Egels zijn alleseters, alhoewel slakken, wormen en fruit bovenaan het lijstje staan. Maar ook insecten, jonge vogels, kikkers, muizen en zaden laten ze niet staan.

Winterslaap
Net voor de winterslaap kan een grote egel van 30 cm wel anderhalve kilo wegen. De doorsnee van een winternest kan wel een halve meter zijn. Winternesten worden veelal onder de grond gemaakt tegen een schuur, schutting of in een composthoop. Daarom is het ook raadzaam composthopen ongemoeid te laten tussen november en april. Als de egel tijdens de winterslaap wordt gestoord, gaat hij namelijk een nieuw nest bouwen. Dit kost teveel energie en omdat er te weinig beschikbaar voedsel is kan het fataal zijn voor de egel.

Egels melden
Melden van egels gaat gemakkelijk. De egel(s) in je tuin kunt je doorgeven via de Jaarrond Tuintelling www.tuintelling.nl. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl.

Bekijk onze egelproducten