De eikenprocessierups

Hoe is deze plaag ontstaan en wanneer?

De opmars van de Eikenprocessierups is eigenlijk al zo’n dertig jaar geleden begonnen. In Nederland is één op de vijf bomen een eik. De eik is een voorwaarde voor de aanwezigheid van deze rups. De aanwezigheid van het aantal eiken staat niet in verhouding en er is te weinig aanbod van andere bomensoorten. Daarbij zijn wij, oftewel de mensheid, de veroorzaker van deze plaag die nu ons land teistert. Immers de trend is steeds meer strakke tuinen, strakke bermen, weinig onkruid, weinig onderhoud dus ook de aanwezigheid van natuurlijke vijanden wordt steeds kleiner. Daarbij was er in het verleden relatief weinig aandacht voor de bestrijding of voorkoming. Dat is momenteel wel anders. Nooit gedacht dat zo’n klein beestje zo’n aandacht naar zich toe kon trekken.

Welke vogels zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups?

Er is inmiddels van vijftien vogelsoorten vastgesteld dat ze de eikenprocessierupsen eten. Dit is onder andere de koolmees, maar ook ook de spreeuw, de boomklever of de kauw doet er zich tegoed aan (of voert ze aan zijn jongen). Ook allerlei insecten zoals sluipwespen of mieren, hebben het op deze rupsen gemunt. Uiteraard kunnen deze natuurlijke vijanden wel een bijdrage leveren aan dit grootschalige probleem maar de rupsen zullen daardoor niet ineens volledig verbannen gaan worden vanaf nu. 

(Bron: Silvia Hellingman)

 

Vivara biedt diverse soorten Koolmezennestkastjes

 HOUT     HOUTBETON 

 

Wat is de levenscyclus van de Eikenprocessierups?

Eigenlijk is de eikenprocessierups van 2020 nu al in de maak. In het voorjaar vindt u namelijk de nesten terug in de eikenbomen waarin zich de rupsen bevinden. Deze rupsen ontpoppen zich medio juli tot vlinders. De piek ligt bij begin augustus. Die ontpopte vlinders gaan weer vliegen, paren en leggen eitjes. De vrouwtjesvlinder legt zo’n 250 tot 300 eitjes. Daarbij legt ze op een andere plek nog een tweede nest met eitjes. Dit kan wel 20 kilometer verderop zijn. Je kunt je wel voorstellen wat dit teweeg brengt. 

Kan ik een nest van eikenprocessierupsen voorkomen in mijn tuin of de overlast beperken?

Nee u kunt dit niet volledig voorkomen. Ze nestelen uiteraard in de eik dus als deze niet aanwezig is in uw tuin is de kans klein. Dit betekent echter niet dat er in uw nabijheid geen nest zit die voor overlast kan zorgen door de brandharen. Deze worden namelijk ook door de wind verspreid.

Kan ik zelf ook een bijdrage leveren aan de bestrijding of voorkoming van de eikenprocessierups?

Ja u kunt ook zelf een bijdrage leveren aan de overlast van de eikenprocessierups, zelfs op een natuurlijke wijze! Net als elk ander dier heeft ook deze rups namelijk natuurlijke vijanden. Wat u in uw tuin kunt doen is het ophangen van nestkasten voor de vogelsoorten die natuurlijke vijanden zijn van deze rupsen, zoals de koolmees die we eerder noemden. In het voorjaar en zomer eten de vogels namelijk de rupsen. Vanaf medio juli wordt de eikenprocessierups een vlinder. En de vleermuis doet zich weer tegoed aan de motten dus eet de nachtvlinder. Als het aantal vlinders afneemt dan zullen ook het aantal gelegde eitjes weer gaan afnemen. Ook kunt u onder andere bloemenmengsels gebruiken die geschikt zijn voor de sluitwesp. Kortom er is van alles wat ook u kunt doen om bij te dragen. Wanner u onderdak aanbiedt in uw tuin voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups dan zal dit zeker een positive invloed hebben. Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat maar als we allemaal ons steentje bijdragen dat heeft dit wel zeker een gunstig effect in de bestrijding van deze plaag.  

Stavanger Almodovar Bloemenmengsel

Nestkast Stavanger 32 mm

€ 11,99

Almodovar houten vleesmuizenkast

€ 44,99

Bloemenmengsel voor 12 m2

€ 3,99

 

Lausanne Vernon Sevilla

Nestkast Lausanne 32 mm

€ 14,99

Nestkast Vernon 28 mm

€ 12,99

Nestkast Sevilla 28 mm

€ 29,99

 

Bron: NatureToday