Deelnamevoorwaarden “Vivara fotowedstrijd: je eigen vogelkerstboom”

Deze algemene voorwaarden voor deelname en informatie over gegevensbescherming (hierna gezamenlijk aangeduid als "Deelnamevoorwaarden") zijn van toepassing op deelname aan onze wedstrijd "Vivara fotowedstrijd: je eigen vogelkerstboom" (hierna "Wedstrijd").

De deelnamevoorwaarden bevatten regels, onder meer voor deelname, informatie over de prijzen en de verwerking van de gegevens van de deelnemers en hun recht op bezwaar en herroeping. De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Organisator van de wedstrijd

CJ Wildbird Foods B.V.

Overloonseweg 11c

5821 EE Vierlingsbeek

Nederland

E-mailadres: info@vivara.nl / info@vivara.be

Deelnamecriteria

Personen die in Nederlands of België wonen, komen in aanmerking voor deelname. Medewerkers van CJ Wildbird Foods Europe B.V. zijn uitgesloten van deelname. Minderjarige deelnemers hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te nemen.

Deelname aan de wedstrijd

Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet een speciaal genomen foto van een met Vivara vetvoer versierde boom worden ingeleverd. Je kunt deelnemen via het formulier op onze website.

Vul het formulier in op de wedstrijd pagina. Met het insturen van jouw foto of video, geef je ons toestemming om deze als onderdeel van onze campagne te gebruiken: Op onze website, op onze sociale mediakanalen en in de nieuwsbrief.

Het bestand mag niet groter zijn dan 10 MB. Foto's moeten worden opgeslagen als JPEG of PNG. De resolutie moet minimaal 240 PPI zijn, 300 PPI zou nog beter zijn. Deelname aan deze wedstrijd is gratis en alleen mogelijk via het daarvoor bedoelde formulier. De kansen om te winnen zijn onafhankelijk van de aankoop van goederen of diensten.

Start en einde van de wedstrijd

De wedstrijd duurt in totaal 17 dagen. De wedstrijd loopt van 04.12.2022 tot 20.12.2022 (deadline voor inzendingen).

Informatie over winsten

Uit alle gekwalificeerde inzendingen word in totaal 1 winnaar getrokken. De winnaar ontvangt een voucher t.w.v. 50 euro voor Vivara.

De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een creditnota. De prijs is niet overdraagbaar.

Evaluatie van het vergelijkend onderzoek

De winnaar(s) is/zijn degene(n) die aan de bovenstaande geschiktheidsvereisten heeft/hebben voldaan en wiens foto willekeurig is gekozen.

Informatie over feedback of bewering van winsten

De winnaars moeten zich binnen twee dagen melden en het gewenste verzendadres opgeven. Als dit niet gebeurt, wordt de aanspraak op de prijs verbeurd verklaard. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres. De bekendmaking van de winnaar is zonder garantie.

Gebruik van wedstrijdinzendingen

Vivara wil mogelijk enkele van de mooiste berichten delen / reposten op haar website, Facebook-pagina, Instagram-account en/of e-mailnieuwsbrief met citatie / attributie.

Met het oog op het rapporteren over de wedstrijd en het presenteren van de winnende en deelnemersbijdragen door ons, verlenen de deelnemers ons het eenvoudige recht om de inhoud te publiceren, met vermelding van de auteur, gratis, zonder enige tijd- en plaatsbeperking.

Naamgeving van de deelnemers aan de wedstrijd

De voornaam van de winnaar, die wordt gebruikt voor deelname, kan worden gepubliceerd in online media (sociale media, nieuwsbrief) in verband met de wedstrijd of presentatie van de deelnemersbijdragen door ons.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door CJ Wildbird Foods Europe B.V. uitsluitend in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en conform haar abonnementenregistratie verwerkt. De gegevens die verstrekt worden bij deelname worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van het spel.

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van advertenties per e-mail aan info@vivara.nl / info@vivara.be.

Aansprakelijkheid en overige

Vivara sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade of kosten die voortvloeien uit direct of indirect verband met het spel.

Juridische verhaalsmogelijkheden zijn uitgesloten in onze sweepstakes en loterijen.