Gewone pad

Gewone pad

De gewone pad (Bufo bufo) heeft een onopvallende kleur: van grijsbruin tot geelbruin met een droge, wrattige huid. Hij heeft oranje ogen met een horizontale pupil. De mannetjes zijn kleiner dan de vrouwtjes en hebben dikkere voorpoten.

Bekijk al onze padden producten  

Grootte
6 tot 13 cm lang.

Habitat
De gewone pad komt in heel Europa voor met uitzondering van Ierland en enkele Mediterrane eilanden. Hij is te vinden op het land op enige afstand van water, zoals poelen, sloten, meren en vennen.

Nest
Ze leggen hun eieren in lange doorzichtige snoeren, deze worden gewikkeld rond takken van water- en oeverplanten.

Jongen
Van begin maart tot april trekken de padden van hun winterverblijven naar het water om zich voort te planten. De eisnoeren worden vooral in april afgezet. Uit de eieren komen kleine zwarte kikkervisjes die het water verlaten als ze eenmaal pootjes hebben.

Voedsel
Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine ongewervelden zoals insecten, spinnen, slakken en regenwormen.

Klank
Het kwaakgeluid klinkt als een piepend koet-koet-koet. Sommige kwaken zijn te horen op een afstand van 1 km.

Karakteristieke kenmerken

  • De gewone pad heeft een rond en gedrongen lichaam en korte achterpoten.
  • Hij heeft geen kwaakblaas.
  • Gewone padden kunnen niet echt springen, wel maken ze kleine sprongetjes, maar meestal kruipen ze gewoon.

Bekijk al onze padden producten